Malin Sjölander's Blogg

Politik och andra funderingar på världen runt omkring


Lämna en kommentar

Stort stöd för motion om barnäktenskap 

     
Under förra året har vi i media kunnat läsa om att barnäktenskap förekommer i hela Sverige. Strax före jul uppmärksammades ett fall i södra länet, en 14-årig, gravid flicka som är gift med en 21-årig man. Hon är numera omhändertagen av socialförvaltningen i Mönsterås. Nu har det framkommit att kommunerna som huvudregel väljer att inte sära på par i barnäktenskap, de låter dem bo tillsammans. Detta trots att lagen förbjuder det. I länets kommuner förekommer flera äktenskap där flickan är under 18 år. 

I tisdags lämnade jag och min partivän Peter Johansson in en motion till kommunfullmäktige för att markera i frågan. Som förtroendevald måste man reagera och markera att äktenskap med barn inte är acceptabelt. Svensk lag måste gälla i Sverige och då ska barnen sättas i centrum och skyddas från att förtryckas. Ett barnäktenskap kan inte ses som annan än ett tvång och förtryck. Om det finns någon form av tvång eller påtryckning bakom äktenskapet så måste kommunen verka för att få äktenskapet ogiltigförklarat och upphävt. Barnens bästa måste alltid sättas i centrum och barn ska inte ingå äktenskap. 

Västerviks kommun saknar idag riktlinjer och praxis om hur kommunen ska hantera barn i äktenskap som anländer till Västervik, eller minderåriga som redan bor i Sverige och gifts bort – inte sällan helt mot sin vilja.
Migrationsverkets praxis är att minderåriga gifta barn inte ska utredas tillsammans med sin make/maka utan ska betraktas som ensamkommande barn. Tills nationella riktlinjer och ny lagstiftning är upprättade bör Västerviks kommun inta en hållning i sina riktlinjer som innebär att barn under 18 år inte ska ingå äktenskap, precis som Migrationsverket säger. Den minderåriga parten ska separeras från sin make/maka och ska betraktas och utredas som ensamkommande barn. 

I motionen yrkar vi på att Västerviks kommun inför riktlinjer och praxis som gör att gifta minderåriga barn som anländer till kommunen ska separeras från sin partner och erhålla status som ensamkommande barn. Samt att Västerviks kommun ska verka för att varje fall av barnäktenskap ska ogiltigförklaras och upphävas, och att det drabbade barnet skyndsamt får extra hjälp och stöd.

Eller förenklat: barn måste få ha en rätt till sin barndom,till skolgång, till att drömma. De ska inte vara gifta, ett barn ska inte behöva vara förälder. Ett barn ska inte behöva genomlida sexuella övergrepp och smärtsamma förlossningar som deras kroppar inte är utvecklade för att klara. Vi ska låta de barn som vi åtagit oss att ta ansvar för i Sverige vara just barn. 

Det värmer och ger kraft att se hur många som gillat och delat tidningsartikeln om motionen. Det visar att engagemanget för frågan är stort och att framtiden för de drabbade barnen ser ljusare ut nu.