Malin Sjölander's Blogg

Politik och andra funderingar på världen runt omkring


Lämna en kommentar

Nej, jag tänker inte vara tyst 

I min roll som oppositionsråd så har jag dagligen kontakt med patienter, anhöriga och personal. De förväntar sig att jag ska lyssna på deras historia, deras berättelse om sin sjukdom, om hur situationen är på arbetsplatsen och hur de tycker att det borde vara. Jag är alltid noga med att fråga om det är information som jag får använda politiskt om det behövs. De flesta svarar självklart ja, hur ska vi annars åstadkomma förändring? Och jag försöker berätta dessa historier och livsöden för att vi ska lära oss och göra saker på nya sätt.

Inte minst under höstens neddragning av vårdplatser har vi blivit kontaktade av oroliga människor, orolig personal, och patienter och anhöriga. Vi som sitter i opposition måste föra deras talan. Det är vår förbaskade skyldighet. Många är väldigt oroliga, rädda för sjukhusens framtid. Det ska vi ta på största allvar. Vi ska lyssna, förstå och leverera svar. Jag är personligen väldigt glad och tacksam över den tacksamhet allmänheten visat för vårt engagemang. Det värmer och stärker.

Men alla är inte tacksamma över debatten. Det finns krafter som anser att vi i oppositionen fabulerar, svartmålar och skrämmer patienter och gör personalen obehaglig till mods. DET gör mig obehaglig till mods. Det är år 2016, och det finns krafter som vill reducera min demokratiska rätt att säga vad jag tycker. Jag har funderat mycket på hur det kan bli så här. Inom politiken måste vi kunna ha olika åsikter, debattera och diskutera, ibland lyckas komma fram till en lösning ihop, andra gånger inse att vi inte kommer att tycka likadant. Men att beskylla meningsmotståndare för att ljuga, svartmåla och skrämmas – det är inte fair play. Faran är att färre kommer att våga säga vad de tycker. Faran är att vi får en tystnadskultur där vi knyter näven i fickan, går runt med en klump i magen och undrar hur världen kunde ha sett ut om vi sagt ifrån.

Jag är medveten om att det jag skriver nu inte kommer att mottas med öppna armar av alla. Men det får väl bli så. För vi får inte stoppa ner våra knutna nävar i fickorna, en sådan värld vill jag inte leva i.


Lämna en kommentar

Att få rätt vård på rätt plats i rätt tid 

När landstinget i slutet av november beslutade om de kommande årens budget så såg vi Moderater och Alliansen att  när det gäller det akuta omhändertagandet så behövs nya lösningar för att klara av utmaningarna på akutmottagningarna och ambulansen i länet. Vi kan se att besöken till akutmottagningarna ökar och ambulansens uppdrag blir fler. Med rätt rådgivning skulle fler patienter komma till rätt vårdnivå och vi skulle få en bättre vård som är mer tillgänglig.
För många, ofta äldre patienter, skulle möjligheten att kunna få mer vård i hemmet ge högre kvalitet och framför allt en resa till sjukhuset mindre. Vi Moderater, tillsammans med Alliansen, föreslår därför att landstinget ska införa bedömningsbilar som är bemannade med en erfaren sjuksköterska. Då kan en första bedömning göras på plats hemma, om det behövs med hjälp av en läkare via telefon eller videolänk. Som ett komplement till befintliga ambulanser har det gett goda resultat där det har prövats.

Som exempel har landstinget i Värmland infört detta under det senaste året och kan redan se att belastningen på ambulansen minskat rejält, samtidigt som patienterna upplever större trygghet. På fyra månader har akutbesöken minskat med 500 patienter. Ungefär 20 procent har fått vård i hemmet och 25 procent kan hänvisas till exempelvis primärvården. De patienter som oftast får besök av bedömningsbilen är äldre med besvär som yrsel, illamående, smärta, ångest eller oro, feber och olika infektioner. Med andra ord patienter som inte skulle må bra av att vänta på en brits på akuten utan kan få vård i tryggheten hemma. Dessutom kostar en bedömningsbil cirka en tredjedel av en vanlig ambulans. Om samma resultat kunde nås i vårt landsting så skulle vården bli bättre och effektivare.

Vi föreslår också i budgeten att tillgängligheten till 1177 ska bli bättre. Idag hör vi att människor som ringer kan få vänta flera timmar på att någon ska svara. Det är helt oacceptabelt. Vi säger att ingen ska behöva vänta på svar i mer än 20 minuter. 1177 ska alltid finnas där när vi snabbt behöver råd och stöd i olika situationer.

Detta är två av våra nästan 60 förslag som tillsammans är en plan för ett bättre Kalmar län.