Malin Sjölander's Blogg

Politik och andra funderingar på världen runt omkring


Lämna en kommentar

Yes! 

Idag är det måndag och jag har börjat landa efter helgens stämma. Vi har ikväll gruppmöte med kommunmoderaterna på Centralhotellet. Jag tycker det är bra och viktigt att komma ut och träffa våra lokala entreprenörer. Särskilt när de är gamla barndomsvänner, tack Nicklas och Camilla! 😉

Igår avslutade vi vår stora partistämman. Det var två flitigt debatterade områden som avhandlades: energi, landsbygd och miljö, samt brott och straff. På det första området hade jag en motion. Den går i korthet ut på att dels förlägga en forskningsreaktor till Oskarshamn, dels på att vi måste ersätta gamla reaktorer med nya, som är både säkrare, mer kostnadseffektiva och kräver mindre kringarbete. 

Vårt län har en otrolig kompetensresurs, på hur många ställen finns så många människor med dessa kunskaper? Ska dessa bara kastas bort på några år? Hur många familjer i t ex Oskarsamn och Västervik kommer att drabbas av detta? Vårt län har också en unik infrastruktur kring kärnkraftverket. T ex är ju Äspölaboratoriet världsunikt. Bara på tbå platser till i världen finns liknande gruvor.

Ett första steg är att ta bort straffskatten på kärnkraften. Som det är nu stängs reaktorer, och man kommer att tvingas att använda sig av smutsig kol- och oljekraft. Samtidigt blir beroendet av länder som t ex Ryssland alltför stort. Är vi beredda att gå den vägen? 

Jag är inte det.  Därför skrev jag motionen. Och – jag fick den senare delen bifallen av stämman. Yes! Jag ska ärligt erkänna att jag är lite omtumlad, så otroligt kul! Dessvärre fick jag inte motionen om omsorgsrut bifallen. Dock är en generell skrivning på området gjord, som går ut på att vi ska verka för att utöka områdena som Rut kan gälla. 

Nu är det bara att ladda om, kavla upp ärmarna och ladda för två dagars budgetarbete i landstinget. 


Lämna en kommentar

Lång debatt om integration och migration 

Lördag förmiddag i Karlstad. När stämman återupptog förhandlingarna var första punkt att välja ny partistyrelse och partiordförande. Vi kan därmed gratulera Anna Kinberg Batra till förnyat förtroende. 

Därefter har punkten som berör den utmaning kring migration och integration som hela Sverige nu kraftsamlar sig inför. En historisk utmaning. 

För moderaternas del handlar det om ordning och reda och att stärka incitamenten för arbete. Oavsett om du är född i Sverige eller om du nyligen kommit hit. 

Vi är för det som kallas säkra länder, detta för att kunna hjälpa dem som behöver hjälpen mest. De som får ett nej ska avvisas, så sker ej i alla fall idag. Och det handlar om tillfälliga uppehållstillstånd, dessa ska bli permanenta efter tre år om etableringsaktiviteter fullföljts och skyddsskäl kvarstår. 

Det är här dagens stridsfråga ligger. MUF yrkar på att ”och skyddsskäl kvarstår” ska strykas. 

Debatten har varit livlig och berikande. Många vittnar om vilka kraftansträngningar som görs i kommuner och landsting. Och alla vittnar om den stora avsaknaden på stöd från vänsterregeringen. Bara floskler och stora ord. 

Nu är det snart votering, vi får se hur det faller ut. Dock är ett klart: Vår politik kommer att vara den bästa för hela vårt land. För de som redan bor här och för de som är på väg hit. 


Lämna en kommentar

Första utskottet klart

   

 Nu är vi färdiga med Ekonomi och jobb. Min motion fick tyvärr inte bifall, detsamma gällde för alla motioner som tog upp en utökning av rot och Rut. Dock fick våra vänner i utskottet in en generell skrivning om att undersöka hur en utökning av Rut skulle kunna se ut. Det tycker jag att jag kan vara ganska nöjd med, eller hur? 

Största applåd fick voteringen om att reformera LAS och en radda reformer inom arbetsrätten. Spännande och jämna omröstningar. Kan nog tänka mig att en och annan MUFare firar ikväll…

Nu är vi på avsnittet om Sveriges styre och civilsamhälle. Där bland annat de, numera utspelade, DÖ-motionerna ingår. En hel del diskussioner om hur framtiden ska se ut. 

Vi har också lyssnat på partisekreterare Tobé. Riktigt taggad. Han dömde ut samarbetsregeringen för sin saktfärdighet, sin bristande initiativförmåga. Vårt fokus nu är att bli riktigt tydliga, att ta tag i och leverera lösningar för att ge t ex våra nya svenskar en uppriktig och ärlig chans att integreras. En chans för alla unga som vill komma in på arbetsmarknaden. En chans för alla som vill och kan jobba, för alla som vill bidra till vår värdefulla, värdeskapande välfärd. 

Nu går debatten vidare! Är det det som kallas fredagsmys? 


Lämna en kommentar

I talarstolen på stämman

   Just nu behandlas stämmans första proposition med ett trettiotal motioner på samma område. 

Här har jag med en motion om utökat Rut som jag fått bifallen på vår länsstämma. Nyss var jag uppe i talarstolen och föredrog den. Nu hoppas jag på ett bifall från stämman. Dock har man valt att skriva in ett tillägg i propositionen i mer generell mening, om att utreda utökningar av Rut. Så en liten delseger kan jag räkna hem redan innan votering. Återkommer med hur det utföll senare idag.

Här kan du läsa min motion i sin helhet:

Malin Sjölander, Västervik – Kalmar län Utökning av rutavdraget

Rutavdraget är en formidabel succé som vår moderatledda regering initierat. Många svarta jobb har blivit vita, många människor har kommit ut i arbete som tidigare var hänvisade till arbetslöshet och utanförskap. Enligt alla ekonomiska analyser är detta en bra affär för såväl staten som den enskilda människan. 

Vi kan i dag köpa städ- och trädgårdstjänster som avlastar heltidsarbetande, som stöttar äldre, detta med ett avdrag på halva arbetskostnaden. 

I vårt grannland Finland har man tagit detta avdrag lite längre. Där kan man göra avdrag även för enklare vård- och omsorgstjänster. Exempel på detta är att tvätta, klä på, mata samt att på något annat sätt ge vård till barn, åldringar och funktionsnedsatta. 

Detta borde vara möjligt att genomföra även i Sverige. Många av våra så kallade rutföretagare bedriver även hemtjänstverksamhet inom LOV. För såväl företagare och vård- och omsorgstagare skulle det vara en stor fördel att kunna köpa till utökade tjänster med samma skatteavdrag som rut. 

Jag föreslår stämman besluta

att utreda och genomföra en utökning av rutavdraget till att omfatta även vård- och omsorgstjänster.


Lämna en kommentar

På partistämma! 

KARLSTAD  

  Idag startar vår partistämma i Karlstad. Vi ska under fyra dagar tillsammans lägga grunden för vår politik de närmaste åren. Själv är jag observatör och ersättare men hoppas kunna försvara mina två motioner, om RUT och om kärnkraften i Oskarshamn. Ni kan följa med här på bloggen där jag kommer att rapportera om det senaste från soliga Karlstad.