Malin Sjölander's Blogg

Politik och andra funderingar på världen runt omkring


1 kommentar

Hur kan vi göra det lättare för oss alla att gör kloka val? 

På morgonen idag var jag på ett seminarie arrangerat av Health Navigator. Det handlade om att vi måste hitta sätt att jobba för att vi blir mer hälsosamma och hälsofrämjande. När det gäller rökning, övervikt osv står vi inför stora utmaningar.  

   Mycket har skett när det gäller hälsofrämjande arbete  de senaste 200 åren. Barnadödlighet och stora farsoter är mer eller mindre borta. Men nu far vi istället illa av vår livsstil. Och det dråpliga är att hur smarta och intelligenta vi än är – så har vi svårt att göra de rätta valen. Jag vet att mitt BMI är på en onödigt hög nivå. Mitt förnuft säger -ät inte den där glassen, spring en runda. Men jag lyckas alltför ofta göra det mindre hälsosamma valet. Undersökningar har visat att texten ”Rökning dödar” på cigarettpaketen förskräcker oss som inte röker. Men man har sett i vetenskapliga undersökningar att rökarna triggas och blir mer röksugna när de ser varningstexten. Helt ologiskt, men så funkar vår hjärna. 

 

Nu gick seminariet ut på hur vi kan skapa ett samhälle med ”nudges”, dvs vänskapliga knuffar framåt.  I Danmark har man tex utvecklat cyklismen, bra cykelvägar, bra parkeringar. I Köpenhamn cyklar 65 procent överallt, till jobb, till fritid osv. Och de pengar man satsat på infrastruktur kommer snabbt igen i hälsoeffekter. Parker och grönytor ska finnas nära. Forskning har visat att många små parker är bättre för folkhälsan än stora. Om du bor med en park inom 300 meter så kan du tredubbla hälsoeffekten. 

Dock funderar jag lite på hur vi nyttjar parker. Där jag bor har vi en park på andra sidan gatan, Bergens lycka. Där finns en fontän och en jättefin plantering. Men jag ser inga som ”lever” där. Inga barn leker, inga picnicar (jo, a-laget ibland), ingen tränar. Tyvärr är många svenska parker just bara ett smycke i staden. Men jag skulle vilja att vi gjorde dem till våra vardagsrum. Varför inte grillplatser? Träningsredskap? 

Seminariet satte igång många tankar på hur vi kan nudga. I Västervik kan vi börja med att måla linjer på alla gång- och cykelbanor. Idag är det rent kaos, särskilt nu på sommaren. 

Har du idéer om hälsonudging, hör av dig! Jag vill gärna hjälpa till att omsätta dem i praktiken! 

   


1 kommentar

Life science, kvinnliga företagare – och så den där regionfrågan

Jag har hunnit med tre till seminarier under förmiddagen. Ett om life science, dvs hur arbetar offentlig och privat sektor inom vård och omsorg med att ta tillvara på innovationer. Hur fort kommer de patienter och brukare till del? Det visar sig att vi i Sverige har många innovatörer men vi är dåliga på att nyttja dessa. Nya företag växer inte fram så fort som de borde, naturvetenskap har en vag roll i svenska skolan och vi satsar inte resurser på detta. Nu är dock debatten igång och Stockholms läns landsting är först ut med ett innovationslandstingsråd. Ska bli spännande att följa utvecklingen! 

Nästa seminarie var en utfrågning. S och Mp ställde kvinnliga vårdföretagare mot väggen. Bland annat ställde de frågan – hur stor vinst tycker ni att ni ska få göra? Lika mycket som andra tjänsteföretag som jobbar åt offentlig sektor. Bra svar. Företagarna tryckte dock på att kvalitet, leverans och mångfald är de stora områdena att fokusera på. Och att de finns en kontinuitet när det gäller upphandlingar. Det går inte att anställa folk alltför kortsiktigt, vilket sker idag. 

Nästa seminarie handlade om regionbildning. Tyvärr var det ett enahanda panelval. Bara sossar. Alla stora ivrare av storregioner. Var faktiskt lite besviken på att vi inte fick en mer nyanserad bild med både positiva och negativa intryck. För nu börjar regionförstoringsdiskussionerna dra igång igen. Och min fråga är, kommer vi som bor i glesbygd bo tätare för att vi ingår i en större geografi? Vilken roll kommer sjukvården ha i en större region? Kommer alla våra sjukhus i länet få finnas kvar? Vi måste ställa alla jobbiga frågor innan. Vården är alltför viktig för att slarvas bort anser jag. Jag hoppas att jag får tillfälle till en mer ärlig diskussion om detta inom en snar framtid. 

Nu ska jag lyssna på maken som deltar i ett seminarie om läkarbristen och sommarbemanningen. 


1 kommentar

Äntligen Almedalen! 

  VISBY Nu är det sommar på riktigt! Vi är installerade i Visbylägenheten och solen gassar. Det är Almedalsvecka! 
Jag har precis varit på första seminariet, om kärnkraftens framtid. Där fick vi lära oss av såväl bransch som politik att det är straffskatten som gör kärnkraften olönsam. Och att det beslut som troligen tas under sommaren att stänga ner flera reaktorer kommer ge effekter på energiförsörjningen, och ett stort kompetentapp i de drabbade länen. För vilka unga vill satsa på en bransch som politiska grupperingar vill utplåna? Då ska vi minnas att kärnkraften ska driftas i minst 30 år till. Varifrån ska den arbetskraften komma? Nu får vi hoppas att ett mirakel sker, att det finns förtroendevalda i rätt position som vågar ifrågasätta det orättvisa i att vissa fossilfria energislag straffbeskattas, samtidigt som andra subventioneras. 
Jag ska försöka hinna rapportera under veckan härifrån, tills dess – njut av solen! 


1 kommentar

Debattartikel om ungas jobb i Västervikstidningen 

Hur ska landstinget finansiera de höjda arbetsgivaravgifterna för unga?

I den budget som riksdagen kommer att besluta om nu i juni finns det med ett förslag om att höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill dubblera arbetsgivaravgiften, vilket kommer att slå hårt mot vårt län.

Det kommer att göra det oerhört mycket svårare för ungdomar att få sitt första jobb och komma in på arbetsmarknaden. För exempelvis landstingets del handlar det om ett hundratal jobb som riskerar att försvinna eller som kommer att kosta landstinget mer pengar. Behåller landstinget alla jobb som innehas av ungdomar upp till 24 år kommer det att kosta drygt 13 miljoner kronor varje år, enligt Riksdagens Utredningstjänst. För länets kommuner i övrigt handlar det om totalt upp emot 60 miljoner kronor. För hela den offentliga sektorn i Kalmar län ökar kostnaderna för arbetsgivaravgifterna med nästan 75 miljoner kronor varje år. Om vi sen räknar på bortfallet inom den privata sektorn kommer det att röra sig om ca 380 miljoner kronor i bortfall för små och stora företag i hela Kalmar län.

Den stora frågan är hur detta ska kompenseras? Eller ska vi förlora alla dessa arbetstillfällen? Nu vill vi Moderater ha svar, då vi anser att våra ungdomar måste beredas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden tidigt. Den halverade arbetsgivaravgiften var en av flera Alliansreformer som har gjort det möjligt för många att få sitt första jobb. Nu för-svinner det.

Landstingsfullmäktige på onsdag är ett av de forum där vi Moderater kommer att ställa frågan till Socialdemokraterna. Nu väntar vi på svar.

Malin Sjölander (M) oppositionsråd landstinget Kalmar län

Jörgen Andersson (M) riksdagsledamot, ledamot finansutskottet


Lämna en kommentar

Landstingsfullmäktige

Idag har vi landstingsfullmäktige i Borgholm. Bland annat tar vi upp årsredovisningen för 2014. Där vi bland annat kan se att hälso- och sjukvården gör ett resultat på minus 77 miljoner. Inte bra. Vidare kan vinklas att landstinget har lagt 101 miljoner på bemanningsföretag. Vi läser att 101 friska miljoner levererades som kömiljard från alliansregeringen.

Men enligt majoriteten är allt bra. Ingen fara. Trots att vi står inför en av hälso- och sjukvårdens tuffaste somrar, prognosen för hyrpersonal väntas slå rekord, över 110 miljoner. Vårdplatser kommer att behöva stängas. 

Vi har helt enkelt ett systemfel i landstinget. Och som jag lärde mig för ett tag sen: varje system är perfekt designat för att ge just det resultat som det ger. Vi i Alliansen har förstått det… När ska övriga göra det är dagens stora fråga.