Malin Sjölander's Blogg

Politik och andra funderingar på världen runt omkring


Lämna en kommentar

Lyssna, lär, ladda! 

  En händelserik vecka går nu mot sitt slut. Den började med att vi fick det helt oväntade beskedet att landstingsdirektören avgår och flyttar till Skåne. Nu blir det en del jobb med att hitta rätt person som kan arbeta för att utveckla länets sjukvård, kollektivtrafik mm i rätt riktning. Kommer att bli en spännande process.Vi har också hunnit med ett arbetsutskott och budgetberedning. Jag har också fått spendera två dagar i Söderköping med vår Samverkansnämnd i sjukvårdsregionen. Det var bara andra gången som jag hade nöjet att träffa politikerkollegor och tjänstemän från Jönköping, Östergötland och Kalmar län, men redan inser jag hur mycket gott vi har gjort och vi kan göra tillsammans även i framtiden. Bara på området IT och e-hälsa finns ju enormt mycket vinster att göra om vi samarbetar. Och vi kan hjälpa och stötta varandra när det är långa köer, när vi behöver utveckla utbildningar och kompetensutveckling. Oerhört kittlande och inspirerande att föra dessa diskussioner på sjukvårdsregionsnivå. Vi måste också hitta och värna vår styrka och vad som utmärker oss, som en lite mindre sjukvårdsregionen. Ofta är ju närhet viktigt och eftersträvansvärt. Jag ser verkligen fram emot att få jobba med det här gänget de närmaste åren.

Men nu är det helg, lite regnigt. Men vad gör det. Idag är det inomhusaktviteter – idag har jag den stora förmånen att få vara gäst på värmlandsmoderaternas förbundsstämma. Det är väldigt lärorikt att åka runt på stämmor och lyssna och lära av våra kompisar i övriga landet. T ex ser jag fram emot eftermiddagens debatt om Decemberöverenskommelsen. Nu har vi precis lyssnat på partiets kommunikations- och analyschef Per Nilsson, jättenyttig information om hur opinionen rör sig, var har vi förbättringspotential? Just detta är frågor som jag i min roll som oppositionsråd grunnar på mycket just nu – mitt mål är ju självklart att vinna valet om tre år. Jag lyssnar, lär och laddar!

Närmast laddar jag också för en vecka med landstingsfullmäktige med stort fokus på medborgardialoger. Det kommer bli spännande och roliga dagar!

Ha en fortsatt trevlig helg!


1 kommentar

Insändare om den värdefulla kompetens som våra nya svenskar besitter

 Av de flyktingar som kommer till Sverige är många välutbildade, inte sällan sjukvårdsutbildade i sina hemländer. Att inte ta vara på denna kompetens inom landstinget i Kalmar län vore slöseri med resurser. Landstinget saknar idag både läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Dessa flyktingar behövs inom vården. Vad är det då som krävs för att kunna få in dem i vårt landsting? Jo, naturligtvis språket, valideringen av den utbildning de har, kännedom om våra arbetssätt och vår organisation samt ett permanent uppehållstillstånd. Språket kan landstinget hjälpa till med, likaså kännedom om våra arbetssätt och vår organisation, men valideringen av den utbildning de har och det permanenta uppehållstillståndet är något landstingen inte rår över. Här måste asylprocesserna och valideringen av utbildningar gå snabbare och bli effektivare. Det viktiga är ändå att vi kan förbereda landstinget för att ta emot utlandsutbildad personal. Vi Moderater, genom Kaj Holst, skrev 2013 en motion om detta, en motion som Socialdemokraterna besvarade. Trots det är det nu Socialdemokraterna som slår sig för bröstet för att ha tagit dessa väl behövda steg för länets sjukvård och integration. Vi vill därför påminna landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) om att hantera frågan på ett mer ödmjukt sätt. Vi ställer oss naturligtvis positiva till att moderaternas motion nu blir verklighet och ser med stor tillförsikt fram emot denna blå-röda modell för att göra det enklare för nyanlända med sjukvårdsutbildning att få en varaktig anställning i sjukvården och att denna modell får spridning i landstingen i hela vårt land.

 

Kaj Holst (M) Ledamot i landstingsfullmäktige Malin Sjölander (M) Oppositionsråd landstinget i Kalmar län


1 kommentar

Årets viktigaste konferens?

suicidDe senaste veckorna har varit otroligt hektiska och lärorika. Jag har deltagit i en enorm patiensäkerhets- och kvalitetskonferens i London, haft en stor Moderatkonferens i Halmstad där vi drar nytta av varandras erfarenheter i landstingen, jag har träffat mängder av duktigt yrkesfolk inom såväl landstings- som kommunvärlden. Ja, intrycken är många. Och det är tur att jag alltid har min lilla rosa anteckningsbok med mig.

Men den konferens jag hade den stora äran och förmånen att få delta i idag tar nog priset som årets viktigaste. Den gick av stapeln i Oskarshamn, med temat Suicid. I vårt land begår 4-5 personer per dag självmord. I världen tar ca en miljon (!!) människor sitt liv på ett år. Helt ogreppbart.

Vi fick ta del av många siffror idag, men allra viktigast: vi fick ta del av hur de som lyckas har jobbat och jobbar. Bland annat deltog räddningstjänsten från Jönköpings län, samt utbildare i att upptäcka och hjälpa medmänniskor som befinner sig i riskzonen. Det handlar om allt ifrån att fråga ”hur är det”? till att bygga bort farliga tågsträckor, stängsla kring vägar, osv. Det handlar om att ge våra barn redskap och plattformar som de kan luta sig mot när livet krisar. Inte ska en ung människa behöva ta sitt liv för att pojkvännen gjort slut, för att föräldrarna skiljer sig eller för att han eller hon utsätts för mobbing. Och inte ska en gammal och ensam person behöva avsluta sitt liv så. Vi måste kunna ta hand om varandra bättre än så.

Men absolut viktigast av allt är att vi tillsammans börjar opinionsbilda i ämnet. Börja prata om det, och lära varandra hur vi ska agera när vi är oroliga för en anhörig, en vän, en arbetskamrat eller en klasskompis. För om vi börjar förstå och prata om det, då börjar vi också agera och hitta vägar att minska antalet självmord. Eller som Alfred Skogberg, generalsekreterare i Suicide Zero, sa i början av sitt anförande: ”Min vän tog sitt liv år 1993. Jag kände att mitt i denna stora meningslöshet måste jag hitta en mening. Därför engagerade jag mig så mycket för att minska antalet självmord.” Klokt sagt. Och vi är många som känner igen oss, vi som förlorat en närstående, en vän. Det måste få en mening.

Nu hoppas jag att alla vi som har olika funktioner i landsting och kommuner i vårt län, kavlar upp ärmarna, spottar i nävarna och sätter igång arbetet med att göra nollivsionen för suicid till en ren sanning.