Både SCB och Sveriges kommuner och landsting har granskat personalbristen inom vården och kommit fram till att om utvecklingen får fortsätta så kommer det att saknas fler än 170 000 medarbetare i sjukvården till år 2030, och ytterligare cirka 50 000 i övrig välfärd. Skulle man dessutom förkorta arbetstiden som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill så skulle personalbristen bli mycket större än så, då alla skulle jobba upp till åtta timmar mindre i veckan.

Vad behövs då göras? När jag pratar med de som arbetar inom vården så är de största utmaningarna lönen och arbetsmiljön. Vård- och omsorgsyrken är inte längre så kallade ”kall”-yrken, man vill ha möjlighet att göra karriär idag. Rätten till heltid, förutom högre lön, är viktigt.

Vi måste också utvärdera hur vi organiserar sjukvården, vilka strukturer och vilket ledarskap som finns och bör finnas. Uppmuntran och bonus till de som väljer att specialiserar sig bör finnas, men också till de som är våra gamla trotjänare.

Vi måste också bli bättre, effektivare och snabbare i asylprocessen och på att validera utländsk utbildning för att snabbt få in nyanlända flyktingar och invandrar som har vårdutbildning in i vården. Trots problematisk lagstiftning, som måste ändras, kan vi ändå göra mycket på lokal och regional nivå. I dag finns exempelvis redan möjligheten att validera hela utbildningar eller hela universitet istället för enskilda personers utbildning. En rejäl tidsbesparing. Här i Kalmar län finns redan i dag ett antal läkare och sjuksköterskor från bland annat Syrien som väntar på att få börja jobba. Varför är vi inte snabbare där? Jag vill se att Sverige väljer en annan väg, en som gynnar både den enskilde och samhället.

Att fortsätta med hyrläkare, hyrsjuksköterskor, övertidsproblematik och höjda skatter som följd är inte rätt väg att gå. Det kommer till slut dränera hela sjukvården och få konsekvenser för hela välfärdssamhället. Vi behöver tänka nytt och vi behöver se över vår organisation, bli mer effektiva och minska den byråkratiska administrationen samtidigt som vi ser över arbetsmiljö, löner och välkomnar nyanlända med vårdutbildning med snabbare och effektivare validering av deras kunskaper.