Malin Sjölander's Blogg

Politik och andra funderingar på världen runt omkring


Lämna en kommentar

Tre dagar med landstingspolitik!

Det är fredag eftermiddag. Och vi har några timmars landstingsfullmäktige kvar här på Brofästet i Kalmar. Vi i Moderaterna och Alliansen har slagits för många av våra hjärtefrågor. Vi har slagits emot chockhöjning av taxorna på kollektivtrafik. Vi har slagits för ett utökat vårdval. Vi har ifrågasatt hur man tänkt ersätta de 100 miljonerna som försvinner när regeringen Löfven slaktar kömiljarden. Vi har under de här dagarna presenterat ett budgetdokument med över 60 punkter.

Och jag har fört debatt kring vart de palliativa vårdplatserna tog vägen? Ja tyvärr var det inte första gången som jag stod i talarstolen och tog den debatten. Men beslutet om detta togs 2006 och inte finns det några samlade platser.. Socialdemokraterna hävdar att pengabrist ligger bakom. Men borde det inte utretts INNAN man tog beslutet för snart nog tio år sedan? Illa.

Jag har också ifrågasatt de uteblivna satsningarna på landsbygden. Varför kan vi inte hitta vägar till en säker och trygg och nära vård. Socialdemokraterna har tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet avskaffat disktriktssköterskemottagningarna på landsbygden. Vi i Alliansen har förgäves försökt stoppa detta. Vi har också försökt att hitta nya vägar till ett bättre vårdval, ett vårdval som skulle ge små vårdcentraler och filialer bättre förutsättningar. Men vi får inte gehör.

Jag kan lova att vi kommer fortsätta kämpa. Vi kanske inte lyckas idag. Men nästa gång…


Lämna en kommentar

Förbereder landstingsfullmäktige…

I dag skriver Johan Gustafsson och jag om ett urval av de förslag och synpunkter som vi kommer att framföra under torsdagens och fredagens landstingsfullmäktige. Håll till godo!

”Vi bor i ett avlångt län, men vårt ansvar för alla som lever och verkar här kvarstår. När det gäller vården råder stor ojämlikhet. Och när vi läser Socialdemokraternas budgetförslag för de närmaste åren hittar vi sorgligt nog inga förbättringar. Länets glesbygd blir fortsatt utan distriktssköterskor på viktiga orter. Vi moderater vill så fort som möjligt satsa just på distriktssköterskemottagningar, men också på fler filiamottagningar som kan säkerställa en god tillgänglighet och särskilt då för de äldre patienterna.

Vi moderater är också beredda att se över hur vi levererar vård till både de som söker sig till primärvården och akutmottagningarna. Vi ser att många vänder sig till länets akutmottagningar istället för till sin jour- eller vårdcentral. På sjukhuset i Oskarshamn har primärvårdens jourverksamhet integrerats med sjukhusets akutmottagning vilket varit mycket framgångsrikt. Därför vill vi att en sådan lösning införs även i Västervik och i Kalmar. Tyvärr säger Socialdemokraterna nej till vårt förslag, ett förslag som hade svarat mot människors behov av vård när de behöver den och där de behöver den.

Ekonomiskt ser framtiden dyster ut för länets sjukvård. Socialdemokraterna visar att de inte klarar att ta ansvar och leverera en stabil ekonomi. Den nyvalda rödgröna regeringen avskaffar den kömiljard som minskat alla väntetider i vården. Hur ska man ersätta de 100 miljoner kronor som årligen tillförts vårt landsting under alliansregeringen? Vi saknar idag besked, såväl från de rödgröna landstingspolitikerna som från regeringen. Samtidigt har landstingsskatten höjts två gånger under den gångna mandatperioden. Men ekonomin har trots detta inte blivit mer stabil. Hälso- och sjukvårdsverksamheten fortsätter exempelvis att gå med en förlust på 100 miljoner per år. Frågan är när nästa skattehöjning kommer. Något som vi moderater kraftigt motsätter oss.

Cancervården står inför stora utmaningar. Väntetiderna måste kortas rejält. Samtidigt ser vi en brist på både specialistsjuksköterskor, onkologer och andra nyckelpersoner i cancervården. Socialdemokraterna har bara skrapat lite på ytan när det gäller satsningar på cancervården. I valrörelsen lovade dessa socialdemokrater en cancersatsning på över 50 miljoner kronor. Av detta visar det sig nu endast ha blivit en tummetott.

Socialdemokraterna har inte fokus på sjukvårdens framtida utmaningar och kan därför inte ta fullt ansvar för vårdens utveckling här i Kalmar län. Därför behövs mer moderat sjukvårdspolitik som sätter dig som patient i centrum.”


Lämna en kommentar

Jag kliver in i ett nytt liv

10011460_10152075223010835_1526166560_nJust nu är vi som fick det stora förtroendet att bli förtroendevalda den 14 september i slutfasen när det gäller alla nomineringar och ska nu tillsätta alla styrelser, nämnder, utskott och delegationer i såväl landsting som kommuner. Ett digert arbete med många viljor. Och det ska vi vara glada för. Många vill hjälpa till att dra sitt strå till stacken och driva de moderata frågorna även denna mandatperiod. Jättekul.

För mig personligen kommer denna mandatperiod att innebära stora, ja enorma, förändringar. Mitt nuvarande landstingsråd, Johan, väljer att gå tillbaka till skolans värld vid nyår och i slutet av förra veckan fick jag det stora förtroendet från moderatgruppen och förbundsstyrelsen att ta över efter honom. Det är en dröm om att helt få ägna mig åt politiken som nu går i uppfyllelse och jag hoppas kunna ge stora avtryck. Jag är riktigt sugen på att kavla upp ärmarna nu och ta mig an uppgiften som landstingråd och gruppledare för Moderaterna. Och jag vet att jag har en taggad och kompetent grupp med mig!

Jag ska inte sticka under stol med att jag givetvis blev besviken över att inte ta mig till riksdagen. Jag lade ner oerhört mycket jobb och energi på det och lyckades inte nå ända fram. Efter valet har jag ägnat hösten åt att hitta ny energi och motivation, funderat mycket på vad som är viktigt i livet och vad jag vill göra. Och kommer hela tiden fram till att politik är det roligaste jag sysslat med i hela mitt liv, och det är något som jag vill fortsätta med. Därför blev jag oerhört glad, smickrad och aningen nervös när jag nu fick frågan av valberedningen.

Samtidigt vill jag också satsa på mitt privatliv, och det parallellt med politiken. Jag har haft den stora lyckan att hitta den där rätta personen som är som gjord för mig. Och den lyckan vill jag hålla hårt i och satsa på. Som förtroendevalda i varsitt län så kommer det bli fyra år med många bilresor mellan Värmland och Småland för oss båda, men det är det väl värt. Och handen på hjärtat – hur många par jobbar inte långt ifrån varandra i veckorna och får leva familjeliv till helgen?

Så nu ser jag fram emot fyra spännande år, politiskt och personligen. Lite som att kliva in i ett nytt liv!