Malin Sjölander's Blogg

Politik och andra funderingar på världen runt omkring


Lämna en kommentar

Ihålig E22

Kör väldigt mycket mellan Västervik och Kalmar och har de senaste månaderna kört i väldigt stora hål på 2+1-vägen i höjd med Oskarshamn, allra värst är det i södergående, där är hålen så stora att jag är rädd att bilen inte ska hålla. Under denna mörka årstid är det också väldigt svårt att se hålen och väja i tid särskilt när det är halt ute. Har idag varit lite gnälltant och mailat Trafikverket om detta. Man får hoppas att fler gör det så att det blir en snart lösning, hålen är ju inte någon nyhet utan har funnits där ett par år nu utan att någon bryr sig!


1 kommentar

Vilken vård ska invånarna i norra Tjust få i framtiden?

Vid nyår försvann (!?) distriktssköterskemottagningarna i Edsbruk och Loftahammar. Ett lite udda tilltag då man vet att läkarmottagningen i Överum inte kommer att finnas kvar längre än till vårkanten. När man pratar med personal som arbetar med vård i norra kommundelen så vittnar de om att de äldre blir alltfler där och att vi behöver satsa på nära vård för dessa. Är det då inte konstigt att vår landstingsmajoritet helt ignorerar det – för att spara cirka 30 000 kronor på indragna mottagningar? Hade det logiska inte varit att göra tvärtom, om eller när Överums vårdcentral försvinner, satsa på nära vård i samhällen som har patienter som i dag tillhör Överum? För tyvärr verkar det som att man ännu inte har någon lösning på gång i Överum, vilket innebär att väldigt många fler patienter kommer att hamna på hälsocentralen i Gamleby.

Det moraliskt och logiskt riktiga nu vore att satsa på Gamleby hälsocentral, med satelliter i småorterna runtom kring. I en så, till ytan, stor kommun som Västervik måste landstinget hitta sätt att ge vård även till de som bor i till exempel Överum, Edsbruk och Loftahammar. Man måste arbeta smartare för att ge alla kommuninvånare en trygghet när det gäller vård. Vi får inte glömma att just vård är ett grundläggande behov för alla människor, en rättighet och då särskilt när vi börjar åldras. Och vi måste arbeta oerhört hårt för att hitta lösningar för att även de på landsbygden ska kunna känna att de får en trygg, säker och rättvis vård.

Satsa på en hälsocentral i norra kommundelen där personalen kan utföra sitt arbete på ett effektivt och patientsäkert sätt. Den hälsocentral som finns i dag i Gamleby är från 60-talet, med lokaler som inte är anpassade för patienter i elrullstolar till exempel. Vatten läcker in överallt och ambulansintaget tjänstgör även som sopsorteringsstation. Det är av största vikt att man kan rekrytera läkare till Gamleby, i dag är man till stora delar beroende av hyrläkare. Med en satsning på hälsocentralen kommer även rekryteringarna bli lite lättare, om landstingsledningen visar vägen och visar att man tror på Gamleby hälsocentral och att man är beredd att satsa på denna.

Med en åldrande befolkning är det ett rimligt minimikrav, invånarna i norra kommunen bör få en trygghet i att träffa samma läkare vid sina besök på hälsocentralen.

Under årets första månader väntar vi även på besked om hur framtiden ter sig för folktandvården i Överum. Försvinner den med så kan jag inte annat än ställa frågan: Vilken vård ska invånarna i norra kommundelen få i framtiden?